1. Strona główna
  2. Opcje zachowania płodności
  3. Podsumowanie opcji zachowania płodności

Podsumowanie opcji zachowania płodności

Brak zachowania płodności


Dla kogo ?

Kobiety, które chcą poczekać i zobaczyć; mają już rodzinę; powinny natychmiast rozpocząć leczenie raka; nie chcą zajść w ciążę po leczeniu raka; nie mają dostępnych opcji zachowania płodności.

Szansa na posiadanie dziecka

Zmienna. Zależy od tego, jak leczenie raka wpłynęło na Pani jajniki.

Skutki uboczne

Brak skutków ubocznych leczenia niepłodności.

Opóźnienie rozpoczęcia leczenia raka

Brak opóźnienia.

Wpływ na powrót nowotworu

Nie ma wpływu.

Zamrażanie komórek jajowych


Dla kogo ?

Kobiet, które nie mają partnera; nie chcą korzystać z nasienia dawcy; nie decydują się na mrożenie zarodków ze względu na swoje przekonania; mają czas, aby podjąć leczenie zachowujące płodność przed rozpoczęciem leczenia raka.

Szansa na posiadanie dziecka

Zmienna. Kobiety poniżej 35 roku życia, które przechowują 10 komórek jajowych, mają około 40% szans na urodzenie dziecka. Kobiety w wieku powyżej 35 lat będą miały mniejsze szanse. Kobiety poniżej 35 roku życia mogą mieć duże szanse, jeśli uda się przechować wystarczającą liczbę komórek jajowych.

Skutki uboczne

Bóle głowy, zmiany nastroju, uderzenia gorąca i podrażnienie skóry; wzrost poziomu hormonu estrogenu (nie jest to bezpieczne dla kobiet z rakiem piersi wrażliwym na estrogen); ryzyko infekcji lub krwawienia; uszkodzenie innych struktur miednicy (nie jest to bezpieczne dla kobiet z rakiem miednicy).

Opóźnienie rozpoczęcia leczenia raka

Dwa tygodnie.

Wpływ na powrót nowotworu

Brak danych sugerujących, że wpłynie to na ryzyko nawrotu raka.

Zamrażanie zarodków


Dla kogo ?

Kobiet, które mają czas, aby podjąć leczenie zachowujące płodność przed rozpoczęciem leczenia raka; kobiety z partnerem płci męskiej, ponieważ do zapłodnienia potrzebne są zarówno komórki jajowe, jak i plemniki.

Szansa na posiadanie dziecka

Zmienna. Szansa, że zamrożenie zarodków pomoże kobiecie w urodzeniu dziecka po leczeniu raka wynosi około 30 na 100 (około 30%). Kobiety w wieku poniżej 35 lat mają większe szanse. Kobiety w wieku powyżej 35 lat będą miały mniejsze szanse.

Skutki uboczne

Bóle głowy, zmiany nastroju, uderzenia gorąca i podrażnienie skóry; wzrost poziomu hormonu estrogenu (nie jest to bezpieczne dla kobiet z rakiem piersi wrażliwym na estrogen); ryzyko infekcji lub krwawienia; uszkodzenie innych struktur miednicy (nie jest to bezpieczne dla kobiet z rakiem miednicy).

Opóźnienie rozpoczęcia leczenia raka

Dwa tygodnie.

Wpływ na powrót nowotworu

Brak danych sugerujących, że wpłynie to na ryzyko nawrotu raka.

Zamrażanie tkanki jajnika


Dla kogo ?

Kobiet, które nie mają czasu na zamrożenie zarodków lub komórek jajowych; które nie mogą stosować leków na płodność; które wolą możliwość naturalnego poczęcia w późniejszym terminie; dziewczęta, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej.

Szansa na posiadanie dziecka

Nowsza metoda zachowania płodności. Wskaźnik żywych urodzeń na poziomie około 30 na 100 (30%) na całym świecie.

Skutki uboczne

Wiąże się z zabiegiem chirurgicznym, zatem istnieje ryzyko uszkodzenia pęcherza moczowego lub jelit; ryzyko infekcji lub krwawienia. Możliwość wprowadzenia komórek nowotworowych do organizmu wraz z zamrożoną tkanką jajnika (nie jest to bezpieczne dla kobiet cierpiących na nowotwory krwi, takie jak białaczka).

Opóźnienie rozpoczęcia leczenia raka

Prawdopodobnie brak lub tylko kilka dni.

Wpływ na powrót nowotworu

Brak danych sugerujących, że wpłynie to na ryzyko nawrotu raka.

Tłumienie czynności jajników


Dla kogo ?

Kobiet poddawanych chemioterapii; dziewcząt, które osiągnęły wiek dojrzewania.

Szansa na posiadanie dziecka

Nie jest jasne, czy ta metoda zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia dziecka po zakończeniu leczenia.

Skutki uboczne

Uderzenia gorąca; zmiany nastroju; trudności ze snem; suchość pochwy.

Opóźnienie rozpoczęcia leczenia raka

Prawdopodobnie brak.

Wpływ na powrót nowotworu

Nie ma wpływu