1. Domov
  2. Možnosti ohranjanja plodnosti
  3. Povzetek možnosti ohranjanja plodnosti

Povzetek možnosti ohranjanja plodnosti

Brez ohranjanja plodnosti


Komu je namenjeno?

Ženskam, ki želijo še počakati z odločitvijo; ki so si že ustvarile družino; morajo nemudoma začeti z zdravljenjem raka; nimajo želje po zanositvi po zaključku zdravljenja ; nimajo na voljo možnosti za ohranjanje plodnosti.

Možnost, da boste imeli otroka

Spremenljiva. Odvisno od tega, kako je zdravljenje raka vplivalo na vaše jajčnike.

Nezaželeni učinki zdravljenja neplodnosti

Pri zdravljenju neplodnosti ni stranskih učinkov.

Zamuda pri začetku zdravljenja raka

Brez zamude.

Vpliv na ponovno pojavitev raka

Ni vpliva.

Zamrzovanje jajčec


Komu je namenjeno?

Ženskam, ki nimajo partnerja; ne želijo uporabiti donirane sperme; se zaradi svojih prepričanj ne odločijo za zamrznitev zarodkov; imajo čas, da pred začetkom zdravljenja raka opravijo cikel zdravljenja neplodnosti.

Možnost, da boste imelei otroka

So različne. Ženske, mlajše od 35 let, ki shranijo 10 jajčec, imajo približno 40-odstotno možnost, da bodo imele otroka. Možnosti žensk, starejših od 35 let so slabše. Ženske, mlajše od 35 let, imajo lahko dobre možnosti, če je mogoče shraniti dovolj jajčec.

Nezaželenii učinki zdravljenja neplodnosti

Glavoboli, spremembe razpoloženja, vročinski oblivi in draženje kože; povišanje ravni hormona estrogena (ni varno za ženske, ki imajo na estrogen občutljivega raka dojk); možnost okužbe ali krvavitve; poškodbe drugih medeničnih struktur (ni varno za ženske z rakom medenici).

Zamik pri začetku zdravljenja raka

Dva tedna.

Vpliv na ponovitev raka

Ni podatkov, ki bi kazali, da to vpliva na možnost, da se rak vrne.

Zamrznitev zarodka


Komu je namenjeno?

Ženskam, ki imajo čas, da pred začetkom zdravljenja raka opravijo cikel zdravljenja neplodnosti; ženske z moškim partnerjem, saj sta za oploditev potrebna tako jajčece kot sperma.

Možnost, da boste imeli otroka

So različne. Možnost, da bo zamrznitev zarodkov pomagala ženski zanositi po zaključenem zdravljenju raka, je približno 30 %. Večjo možnost zanositve imajo ženske mlajše od 35 let. Ženske, starejše od 35 let, bodo imele manjšo možnost.

Nezaželeni učinki zdravljenja neplodnosti

Glavoboli, spremembe razpoloženja, vročinski oblivi in draženje kože; povišanje ravni hormona estrogena (ni varno za ženske, ki imajo na estrogen občutljivega raka dojk); možnost okužbe ali krvavitve; poškodbe drugih medeničnih struktur (ni varno za ženske z rakom medenici).

Zamik pri začetku zdravljenja raka

Dva tedna.

Vpliv na ponovitev raka

Ni podatkov, ki bi kazali, da to vpliva na možnost ponovitve raka .

Zamrzovanje tkiva jajčnikov


Komu je namenjeno?

Ženskam, ki nimajo časa za zamrznitev zarodkov ali jajčec; ki ne morejo uporabljati zdravil za neplodnost; ki imajo raje možnost poznejše naravne zanositve; dekleta, ki še niso dosegla pubertete

Možnost, da boste imeli otroka

Novejša metoda ohranjanja plodnosti. Število živorojenih otrok je po vsem svetu približno 30 od 100 (30 %).

Nezaželjeni učinki zdravljenja neplodnosti

Vključuje operacijo, zato obstaja možnost poškodbe mehurja ali črevesja; možnost okužbe ali krvavitve. Možnost, da se rakave celice z zamrznjenim tkivom jajčnika vrnejo v telo (ni varno za ženske s krvnim rakom, kot je levkemija).

Zamika pri začetku zdravljenja raka

Verjetno ga ni ali pa je le nekaj dni.

Vpliv na vračanje raka

Ni podatkov, ki bi kazali, da to vpliva na možnost ponovitve raka.

Zatiranje jajčnikov


Komu je namenjeno?

Ženskam, ki se zdravijo s kemoterapijo; dekletom, ki so dosegla puberteto.

Možnosti, da bi imeli otroka

Ni jasno, ali ta metoda povečuje verjetnost, da boste po zdravljenju lahko imeli otroka.

Nezaželeni učinki zdravljenja neplodnosti

Vročinski oblivi; spremembe razpoloženja; težave s spanjem; suhost nožnice.

Zamika pri začetku zdravljenja raka

Verjetno ni.

Vpliv na ponovitev raka

Ni učinka.