1. Strona główna
  2. Rak, płodność i układ rozrodczy
  3. Jak leczenie raka wpływa na płodność

Jak leczenie raka wpływa na płodność

Szansa na wystąpienie problemów z płodnością u kobiety w wyniku leczenia raka zależy od wielu czynników.

Należą do nich jej wiek, płodność i stan zdrowia przed zachorowaniem na raka, rodzaj raka i rodzaj leczenia przeciwnowotworowego.

Ze względu na wiele czynników, które mogą wpływać na płodność, trudno jest z całą pewnością stwierdzić, w jaki sposób wpłynie to na płodność kobiety. Nie wszystkie kobiety leczone z powodu raka będą miały problemy z płodnością w przyszłości. Przed ukończeniem leczenia raka trudno jest stwierdzić czy problem z płodnością będzie długotrwały Nie możemy również wiedzieć na pewno, jak długo kobieta będzie płodna po leczeniu przeciwnowotworowym.

Z tych powodów może Pani chcieć porozmawiać o możliwości wystąpienia problemów z płodnością w przyszłości z zespołem opieki onkologicznej i zespołem opieki nad płodnością przed rozpoczęciem leczenia raka.

Zarówno zespół zajmujący się leczeniem raka, jak i zespół zajmujący się opieką nad płodnością rozmawiają z kobietami na temat ich rodzaju nowotworu, leczenia raka i osobistej historii. Starają się ustalić, w jaki sposób leczenie raka może wpłynąć na płodność kobiety.

Główne rodzaje leczenia raka to chemioterapia, radioterapia, zabieg chirurgiczny, terapia hormonalna i terapia celowana, a każdy działa w inny sposób. Będzie Pani musiała zapytać swój zespół opieki onkologicznej o to, jakie jest ryzyko niepłodności w przypadku każdej oferowanej Pani opcji leczenia …

Poniższy wykres pokazuje, w jaki sposób leczenie raka może wpływać na płodność. Pokazuje on, w jaki sposób liczba komórek jajowych posiadanych przez kobietę (jej rezerwa jajnikowa) może zostać obniżona po leczeniu raka. Zacieniowany obszar na wykresie pokazuje, że płodność kobiety może ulec zmianie w zależności od jej wieku i zastosowanego leczenia przeciwnowotworowego.

Zacieniony obszar wskazuje możliwy zakres zachowania płodności. Proszę porozmawiać ze swoim zespołem opieki onkologicznej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak leczenie raka i Pani wiek mogą wpływać na Pani płodność.

Wpływ leczenia raka na płodność

Podczas leczenia raka może Pani zauważyć, że miesiączki ustają lub stają się nieregularne. Zmiany te mogą być tymczasowe lub trwałe.

Tymczasowe: Jeśli zmiany w cyklu miesiączkowym są tymczasowe, Pani miesiączki powrócą po zakończeniu leczenia. Może to nastąpić w ciągu kilku miesięcy lub potrwać do roku lub dłużej. Im młodsza jest Pani w momencie leczenia chemioterapią, a jeśli ma Pani mniej niż 35 lat, tym bardziej prawdopodobne jest, że miesiączka powróci. Liczba lat, w których będzie Pani płodna może się skrócić. Nawet jeśli miesiączka powróci, nie zawsze oznacza to, że będzie Pani mogła zajść w ciążę.

Trwałe: Jeśli zmiany w cyklu miesiączkowym są trwałe, oznacza to, że Pani miesiączki nie powrócą po leczeniu raka i rozpocznie się menopauza. Kobiety w wieku powyżej 35 lat są bardziej narażone na bezpłodność po leczeniu raka.

Jeśli miesiączki ustaną w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, nadal może Pani zajść w ciążę. Zdecydowanie odradza się jednak zajścia w ciążę.