1. Domov
  2. Možnosti ohranjanja plodnosti
  3. Zamrzovanje tkiva jajčnikov

Zamrzovanje - uvod

Zamrzovanje

Obstajajo tri možnosti zamrzovanja, ki lahko pomagajo ohraniti plodnost ženske:

  • Zamrznitev jajčec
  • Zamrzovanje zarodkov
  • Zamrzovanje tkiva jajčnikov

Jajčeca, zarodke in tkiva jajčnikov lahko zamrznemo in shranimo za več let. Ko nastopi pravi čas, jih lahko odtalimo in uporabimo za zanositev po končanem zdravljenju raka.

Za shranjevanje jajčec, zarodkov in tkiva jajčnikov so na voljo različne metode zamrzovanja. Krioprezervacija je metoda “počasnega zamrzovanja”. Vitrifikacija je novejša metoda “hitrega ali bliskovitega zamrzovanja”. Pokazalo se je, da ta metoda poveča možnost, da jajčeca in zarodki preživijo postopek odmrzovanja, in poveča uspešnost zanositve.

Nekatere ženske, če imajo moškega partnerja, lahko zamrznejo tako jajčeca kot zarodke. Po zdravljenju raka bodo morda imele v prihodnosti na voljo več možnosti za plodnost.

Zamrzovanje tkiva jajčnikov je nova metoda ohranjanja plodnosti. To bi lahko bila še ena možnost za ženske, ki nimajo moškega partnerja.

Zamrzovanje tkiva jajčnikov

Tkivo jajčnika, ki vsebuje veliko število nezrelih jajčec, se odstrani in zamrzne. Po zdravljenju raka se lahko tkivo vrne v telo, da se jajčeca lahko razvijejo. Gre za novejšo metodo ohranjanja plodnosti, ki še ni na voljo na vseh klinikah za zdravljenje neplodnosti. Uporablja se lahko neposredno pred kemoterapijo in med njo.

Komu je namenjeno?

Ženskam, ki želijo ohraniti svojo plodnost in:

  • nimajo časa za zamrznitev zarodkov ali jajčec.
  • ki ne morejo uporabljati zdravil za zdravljenje neplodnosti.

Po zamenjavi tkiva jajčnikov se lahko ponovno vzpostavi vaša normalna proizvodnja hormonov in cikli, kar lahko omogoči možnost zanositve po naravni poti. Primeren je tudi za dekleta, ki še niso dosegla pubertete.

Pri ženskah s krvnim rakom, kot je levkemija, je potreben skrben premislek. Obstaja namreč možnost, da se rakave celice z zamrznjenim tkivom jajčnika vrnejo v telo.

Kaj to vključuje?

V splošni anesteziji boste morali opraviti operacijo ključne luknje. En jajčnik ali del jajčnika se odstrani, da se lahko zamrzne zunanja plast (skorja), ki vsebuje nezrela jajčeca. Ženske lahko gredo domov še isti dan po posegu.

Ker zamrznitev tkiva jajčnikov vključuje le žensko, za uporabo shranjenega tkiva v prihodnosti ni potrebno soglasje vašega partnerja ali staršev. Ni zgornje meje, koliko časa je možno shranjevati zamrznjeno tkivo jajčnikov.

Kakšna je možnost, da boste imeli otroka po zamrznitvi tkiva jajčnikov?

Težko je določiti, kolikšna je verjetnost, da se bo po zamrznitvi tkiva jajčnikov rodil živ otrok. Ker gre za novejše zdravljenje, je število bolnic z rakom, ki so zamrznjeno tkivo uporabile za rojstvo otroka, majhno. Ti podatki kažejo, da je verjetnost, da bo zamrznitev tkiva jajčnikov pomagala ženski imeti otroka, približno 30 %. Več informacij o povprečnih nacionalnih stopnjah uspešnosti in številu uspešnih živorojenih otrok za vsako kliniko za zdravljenje neplodnosti z licenco najdete na spletni strani agencije HFEA www.hfea.gov.uk.

Ali bo ta možnost vplivala na zdravje otroka?

Ne, podatki kažejo, da to ne bo vplivalo na zdravje otroka, rojenega z uporabo zamrznjenega tkiva jajčnikov.

Ali obstajajo kakšni neželeni učinki zdravljenja, ki se uporablja pri zamrzovanju tkiva jajčnikov?

Med operacijo za odstranitev tkiva jajčnika lahko pride do krvavitve in okužbe ter poškodbe mehurja in črevesja.

Ali bo ta možnost odložila začetek mojega zdravljenja raka?

Postopek se večinoma izvede v enem dnevu (brez nočitve v bolnišnici) in ne povzroči nobene odložitve pri zdravljenju raka.

Ali bo ta metoda vplivala na možnost ponovitve raka ?

Pri nekaterih vrstah raka, kot je levkemija, lahko pride do okužbe tkiva jajčnikov z rakavimi celicami. Ni primerov, da bi se zaradi uporabe tkiva jajčnikov, ki je bilo vstavljeno nazaj v telo, rak vrnil.

Morda bo koristno, če si zapišete, kaj vam je pri tej možnosti všeč in kaj vas pri njej skrbi.

Ti zapiski vam lahko pomagajo, da se z ekipo za zdravljenje raka, ekipo za plodnost, partnerjem, družino in prijatelji pogovorite o tem, ali je ta možnost za vas najboljša ali ne.