1. Domov
 2. Možnosti ohranjanja plodnosti
 3. Vprašanja, ki jih lahko zastavite svoji ekipi za zdravljenje raka in ekipi za zdravljenje neplodnosti

Vprašanja, ki jih zastavite svoji ekipi za zdravljenje raka in za ohranjanje plodnosti

Naslednja vprašanja vam lahko pomagajo pri razmisleku o tem, kaj je za vas pomembno pri možnostih ohranjanja plodnosti. Zapisovanje vaših misli vam bo pomagalo pri pogovoru z vašo ekipo za zdravljenje raka in ekipo za skrb za plodnost pri načrtovanju vaše oskrbe pred začetkom zdravlje nja raka.

 • Ali moj tip raka ali način zdravljenja vplivata na izbiro metod ohranjanja plodnosti, ki so mi na voljo?
 • Ali lahko pred začetkom zdravljenja raka preverim, ali sem plodna?
 • Zakaj naj se za ohranitev plodnosti odločim prav zdaj?
 • Ali imam čas za postopke ohranjanja plodnosti pred začetkom zdravljenja raka?
 • Kaj lahko storim med zdravljenjem raka za zaščito svoje plodnosti?
 • Za koliko lahko varno odložim začetek zdravljenja raka?
 • Ali bodo postopki za ohranjanje plodnosti odložili začetek zdravljenja raka? Če da, kakšen vpliv bi to lahko imelo na moje možnosti za ozdravitev ?
 • Ali bom morala plačati postopke za ohranitev plodnosti? Ali bom morala plačati za shranjevanje in uporabo svojih jajčec, zarodkov ali tkiva v prihodnosti?

Naslednja vprašanja vam lahko pomagajo pri pripravi na svetovanje o plodnosti:

 • Kakšne so moje možnosti, če si v prihodnosti morda želim imeti otroka, a trenutno nisem v razmerju?
 • Kako dolgo bo trajalo ohranjanje plodnosti in kakšen bo pričakovan zamik pri začetku mojega zdravljenja raka?
 • Kakšne so možnosti, da bom v prihodnosti lahko imela svoje otroke?
 • Ali bo uporaba katere koli metode ohranjanja plodnosti vplivala na možnost ponovitve raka ?